Utför service själv på din motorcykel | Motorsport Skultuna

Motorsport Skultuna

Motorsport för alla åldrar

Utför service själv på din motorcykel

Att byta olja på din motorcykel är en viktig del av underhållet som bör göras regelbundet för att säkerställa att motorn fungerar korrekt.

Att göra det själv kan spara pengar och ger också en möjlighet att lära sig mer om din motorcykel. Allt du behöver för ditt oljebyte finns hos Customhoj. Beställ hem det du har behov av för en lyckad service av din motorcykel.

Här är en steg-för-steg-guide för att byta olja på din motorcykel.

Vad du behöver

Först och främst behöver du olja och en ny oljefilter. Du bör även ha en oljefilternyckel, en skruvmejsel, en tratt och en oljepan. En upplyftningsanordning kan också vara användbar om du har tillgång till en.

Steg 1: Förbered din motorcykel

Starta din motorcykel och låt den gå i några minuter för att värma upp oljan. Detta gör det lättare att tömma ut oljan. Stäng av motorn och låt den svalna något innan du fortsätter.

Steg 2: Töm ut den gamla oljan

Placera oljepannan under motorn och skruva sedan av oljepåfyllningslocket. Använd en skruvmejsel för att öppna oljetråget och tömma ut den gamla oljan. När all olja har runnit ut, sätt tillbaka oljetråget och se till att det sitter ordentligt på plats.

Steg 3: Byt ut oljefiltret

Använd oljefilternyckeln för att ta bort det gamla oljefiltret. Se till att du tar bort eventuella packningar som kan ha fastnat på motorn. Sätt sedan på det nya oljefiltret och packningarna, och dra åt det med handen tills det känns fast. Dra inte åt för hårt eftersom det kan skada filtret.

Steg 4: Fyll på med ny olja

Använd en tratt för att hälla i den nya oljan i motorcykeln. Kontrollera ditt instruktionsbok för att se vilken typ av olja du ska använda och vilken mängd som behövs. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket när du har hällt i tillräckligt med olja.

Steg 5: Kontrollera oljenivån

Starta motorcykeln och låt den gå i några minuter. Stäng av motorn och låt den svalna igen. Kontrollera sedan oljenivån med hjälp av pekstickan. Oljenivån ska vara mellan minimi- och maximinivåerna på pekstickan. Om det behövs, fyll på med mer olja.

Slutsats

Att byta olja på din motorcykel är en viktig del av underhållet som bör göras regelbundet för att se till att motorn fungerar korrekt. Genom att följa denna steg-för-steg-guide kan du byta olja själv och spara pengar samtidigt som du lär dig mer om din motorcykel. Det är också viktigt att följa tillverkarens rekommendationer när det gäller vilken typ av olja du bör använda och hur ofta du bör byta oljan. Genom att ta hand om din motorcykel och regelbundet byta olja kan du säkerställa att din motorcykel fortsätter att fungera optimalt och förhindra skador på motorn. Så se till att byta olja regelbundet och fortsätt att njuta av din motorcykel!